СОНИК СТАРТ СТАРТИРА СЪС СУПЕРВИЗИИ ЗА ЕКИПИТЕ СИ ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СОНИК СТАРТ започва годината с развитие, надграждане и подкрепа за екипите си работещи по центровете в цялата страна.
Супервизията е особено ценна за екипите предоставящи социални услуги. Екипите носят голяма отговорност към потребителите си. Ето защо всеки служител има нужда от възможност да се изразява свободно, за да подобри работата си.
Целта на супервизията е оказване на професионална и методическа подкрепа на персонала с оглед изпълнение на целите на услугата и постигане на по-високо качество, а също така и изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение.
През месец януари 2021 г. СОНИК СТАРТ стартира инициативата си да предостави на екипът на ЦНСТ и ЦОП Първомай възможност за групова супервизия, коята беше проведена на място в Центровете от опитен професионалист с доказан опит в супервизирането на екипите в социалната сфера в лицето на г-жа София Димитрова. Специалистите споделиха предизвикателствата, които срещат в практиката си. Същевременно фокусът на супервизията беше насочен главно към постиженията на потребителите. Насоките дадени на специалистите ги мотивират и повишават тяхната ефективност на работното място.
След град Първомай са планирани супервизии за екипите в градовете Карлово и Левски на 25 и 26 януари.