СОНИК СТАРТ СПЕЧЕЛИ ПРИЗОВО МЯСТО В „ГОДИШНИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” ЗА 2016 г.

СОНИК СТАРТ спечели призово място в Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2016г. На базата на реалните постижения и устойчиви във времето резултати, на 24.02.2017 г. в гр. София СОНИК СТАРТ беше отличена с I-ВО МЯСТО в Категория: ГРУПА 3 – СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, на официалната церемония по връчване на наградите от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.

Оценката на журито е високо признание от страна на компетентни специалисти в областта на безопасността и здравето при работа за усилията, които СОНИК СТАРТ ежедневно полага като организация-работодател. Това е и признание за успеха в поддържане стремежа на всеки един от работещите в организацията отговорно да изпълнява своите задължения при спазване правилата за безопасност.

Събитието стартира с поздрав от ВИВО МОНТАНА, победители на „България търси талант“, след което последва традиционно приветствие от страна на Стефан Башев – Управител на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“. Официални гости на церемонията бяха Лазар Лазаров – заместник – министър на труда и социалната политика; Георги Милчин – главен секретар на ИА “Главна инспекция по труда”, социални партньори и чуждестранни представители.

Заедно със СОНИК СТАРТ и отличията на останалите предприятия, на церемонията бяха наградени заслужено и малчуганите, победители в конкурса на Фондацията – „Какво е за мен безопасната работа”.

Конкурсът Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” се провежда за седма поредна година и се подкрепя от ИА “Главна инспекция по труда”. Негова основна цел е отличаване на добрите практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната и насърчаване на всички дейности, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

Високото отличие за СОНИК СТАРТ за осигуряване на безопасност и здраве при работа е възнаграждение на усилията, които организацията полага като работодател, и мотивация за последващи постижения – посрещане предизвикателствата на работното място и превръщането им във възможности; в условия, които гарантират не само безопасността, но и професионалното и личностно развитие, успеха на всеки един от персонала.

IMG_0115
IMG_0108
IMG_0104
IMG_0089
IMG_0086
IMG_0085
IMG_0083
IMG_0080
IMG_0070
IMG_0064
IMG_0059
IMG_0047
IMG_0044
IMG_0042
IMG_0040
IMG_0036
IMG_0032
IMG_0018
17021419_1628019487239172_6600341794566560469_n
16996453_1628019627239158_1506873926725605441_n
16939284_1628022740572180_4278483644754046125_n
16938571_1628018933905894_8181837383622522455_n