СОНИК СТАРТ ПРОВЕДЕ ПЕТДНЕВНО МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА

Екип обучители на СОНИК СТАРТ проведе петдневно мотивационно обучение на преки доставчици на социални услуги в Община Дупница.