СОНИК СТАРТ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И АСИСТЕНТИ

Кръглата маса на социални работници и социални асистенти се проведе в периода 22.04-24.04.21 г. в с. Айдемир. Експерти от град Карлово, Първомай, Балчик, Червен бряг, Драгоман и Левски, обмениха опит, ценни идеи и съвети свързани с предизвикателствата, които срещат в своята пъстра дейност всеки ден.

На кръглата маса на социалните работници и социални асистенти се представиха добри практики и срещани трудности в работата при предоставянето на пряката социална работа. По време на тридневния форум бяха разгледани специфични казуси, като всеки един сподели своето професионално мнение.

Инвестицията в човешкия ресурс е отличителна страна на СОНИК СТАРТ и провеждането на форума е само един от начините, които ежемесечно се прилагат за надграждане на знанията, уменията и увереността на всеки един експерт.