СОНИК СТАРТ ОСИГУРИ ПОДГОТОВКА НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ЗА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

ЗАЕДНО ПРАВИМ СВЕТА ПО ЦВЕТЕН

Ние от СОНИК СТАРТ знаем колко е важно децата ни да бъдат подкрепени в труден и важен за тях етап от развитието им. Един такъв момент е Независимото външно оценяване свързано със тяхното професионално ориентиране и поставяне на началото на социална и личностна реализация.  Нашият опит, в работата с деца,  показва, че освен познанията по учебните предмети са нужни още куп комплексни качества и умения за да могат децата да се справят с изпитанията и предизвикателствата, да растат успешни, уверени и щастливи.

В тази връзка СОНИК СТАРТ в лицето на ЦСРИ Балчик предостави възможност на децата от Община Балчик да получат професионална подкрепа за предстоящото НВО както  по съответните предмети така и за израстване в личностен план.

За благородните каузи свързани с бъдещето на нашите деца не трябва да се пестят енергия и средства, за това е привлечен екип от млади специалисти с много добра теоретична подготовка и квалификация и отлични умения за работа с децата. Педагогическият екип и специалистите от СОНИК СТАРТ обединиха своите усилия за да бъдат постигнати максимални успехи в посока укрепване самооценката, увереността и вярата на децата в собствените им възможности, да придобият умения за работа в група и екип, да бъдат приобщени и социално ангажирани в своята успешна реализация.

Също така инициативата  имаше за цел да подкрепи родителите като създаде условия за развитие на техните деца в населеното място в което живеят, в дружолюбна и креативна среда, предоставяща възможност за разгръщане и развиване на  потенциала им.