СОНИК СТАРТ Е ЧАСТ ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО СФБ-БГ 07

Обединение СФБ – БГ 07 е неперсонифицирано обединение съгласно чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите между “СОНИК СТАРТ“ ООД, “БИМ Консултинг“ ООД и „Файв Консулт” АД. Водеща роля в консорциума има „СОНИК СТАРТ” ООД.

tabela_200x300mm_Sofia-preview-page-0