СОНИК СТАРТ Е ЧАСТ ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО МЕТРИКС КОНСУЛТ

Във връзка с проект Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“, за сведение това са Административни данни на Обединение МЕТРИКС КОНСУЛТ, както и ДДС регистрацията.

Обединение МЕТРИКС КОНСУЛТ

Адрес на управление:
България, 1504 гр. София, район Оборище, ул. „Велико Търново“ № 27, ет. 2, офис А
тел.  02/418 6459; GSM 0888 006 482, E-mail адрес: info@fiveconsult.eu.
Управител на обединението:
Камелия Богданова Калоянова


Идентификационен № по ДДС:
BG176956781 от 19.02.2016 г.