РЕФЕРЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО