ПУБЛИКАЦИЯ ЗА СОНИК СТАРТ В НАЦИОНАЛНО СПИСАНИЕ „ТРУД И ЗДРАВЕ“

По повод спечелено призово място в Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа за 2016 г. на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” Национално списание за трудова, здравна, социална и екологична защита „Труд и здраве” публикува материал за СОНИК СТАРТ в бр. 2/2017г.. „Труд и здраве” е изданието, което представя дейността и политиката на Главна инспекция по труда, единствено в страната в тематичната сфера. В бр. 2/2017г. на списанието е включена пълноцветна рекламно-информационна страница за фирмата и интервю с Управителя на СОНИК СТАРТ. Публикацията превръща в широко достояние постиженията на организацията, високите резултати, добрите практики и политики в сферата.

0001
Page11
Page22