ПРОЛЕТЕН ЛАГЕР 03.04-07.04.2022г.

В периода от 03-07 април в КСУ „Св. Георги“ гр. Пловдив се проведе пролетен лагер за децата от цялата страна.

Организираните разнообразни форми на пролетен отдих на потребителите, съчетан с възпитателна работа е добър пример и ценен исторически опит за съвременното възпитание. Целта на лагера е да се направи кратък преглед на положителния опит, като се постави акцент на някои от широко използваните форми, методи и средства за възпитание на подрастващите включени в лагера.

За да бъде качествено и ефективно възпитанието в детските лагери е съобразно с определени педагогически изисквания, сред които са: системност и последователност във възпитателното въздействие, самоизява, разнообразие в съдържанието, формите и методите на възпитателната работа.

Срещите дават възможност за разширяване на знанията и социалното включване на подрастващите, за самостоятелната им изява и творчество.

Какво включва Пролетният лагер на СОНИК СТАРТ

Дните на децата ще бъдат изпълнени със забавни, образователни игри, стимулиращи работата на децата в екип, творческото мислене и преодоляването на бариерите в комуникацията им по между си.

Спорт, музика и посещения на забележителности

По време на пролетния лагер на СОНИК СТАРТ, във всеки един момент от деня има организирано нещо интересно. Дейностите са съобразени с възрастта на децата, които участват. За да бъде всеки един момент от престоя на децата специален, е разработена специална програма.

Всеки ден ние работим за това децата да:

  • Станат по-уверени в собствените си умения и възможности
  • Да разгърнат своя потенциал
  • Да научат нови и полезни неща
  • Да срещнат нови приятели