ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН НА ПАЗАРА НА ТРУДА, КОИТО СА В РИСК ОТ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ“

СОНИК СТАРТ партнира на Община Сливен в проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване“ по  оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, за идентифициране и мотивиране на неактивни лица на възраст от 18 до 29 години за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда.

Допълнителна информация по проекта:

http://www.sliven.bg/

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

Документ 5

Документ 6