ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА СЛИВНИЦА“ СЪС СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ – ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГАТА

СОНИК СТАРТ партнира на Община СЛИВНИЦА в ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА СЛИВНИЦА“ СЪС СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ – ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГАТА.

 

 

Допълнителна информация по проекта:

http://www.slivnitsa.bg/bg/news?page=1

http://www.slivnitsa.bg/bg/news?page=2

http://www.slivnitsa.bg/bg/news?page=3

http://www.slivnitsa.bg/bg/news?page=5

http://www.slivnitsa.bg/bg/news?page=7

http://www.slivnitsa.bg/bg/news?page=8

http://www.slivnitsa.bg/bg/news?page=11

http://www.slivnitsa.bg/bg/news?page=13