ПРОЕКТ ДА СИ ПОМОГНЕМ ЗАЕДНО

ЛОГО ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

СОНИК СТАРТ партнира на Община КЮСТЕНДИЛ в проект „ДА СИ ПОМОГНЕМ ЗАЕДНО“, който създава социално Общинско предприятие „Обществена пералня” в община Кюстендил, съгласно разпоредбите на чл. 51 и 52 от Закона за общинската собственост.

Общата стойност на проекта е 215 713 лв.

Подбрани и назначени на работа са 22 лица, от които 15 лица от уязвимите групи. Лицата в неравностойно положение преминават мотивационно обучение за придобиване на умения за работа в подобен тип предприятия. Закупени са оборудване, материали и консумативи, необходими за дейността на предприятието.

Допълнителна информация по проекта: http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=58751