НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА С КОМИКСИ

На 01.03.2016 г. в гр. Драгоман стартира Национална изложба с комикси, която е част от Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ на СОНИК СТАРТ.
Цели на кампанията са:
• Създаване на повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в обществото,като цяло;
• Промяна на обществените нагласи, произтичащи от различието (пол; раса; етническа принадлежност; физически белези и т.н.) и създаване на междукултурно единство и уважение на различното мнение, на многообразието;
• Насърчаване толерантно и солидарно отношение между поколенията – децата, младежите, възрастните и спрямо другите т.н. „различните хора”, както и към природата и животните;
• Подкрепа на социалното включване на уязвими групи;
• Формиране на активно отношение на обществените нагласи към толерантността във всичките й многолики проявления и насърчаване на поведение на разбирателство и ненасилие.
В провелия се конкурс взеха участие 71 творци, чиито проекти съставляват творбите в изложбата. Авторите на отличените от тях са наградени, а всички участници в конкурса са също отличени с грамоти за участието си в подкрепа на целите на кампанията.
Националната изложба ще бъде експонирана в минимум 30 града в страната и ще продължи своето турне до края на 2016 г.
СОНИК СТАРТ реализира редица дейности и каузи със социална значимост, а „Национална изложба с комикси“ е начин да се подкрепи добрият старт на въображението, работата и идеите на младите хора.