ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ОТКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ГР. ЛЕВСКИ