ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА – ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР 2017