ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПО ПОВОД ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР 2017