ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПО ПОВОД РОЖДЕН ДЕН И ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Scan10010-1
Scan10010-2