ОТРАЗЯВАНЕ НА YOUTH MUSIC FEST – ГРАД ЛЕВСКИ 2015 В МЕДИИТЕ