ОТРАЗЯВАНЕ НА ФУТБОЛНИЯ ТУРНИР В НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ МЕДИИ