ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ”

В периода 19 февруари – 20 февруари ще се проведе обучение на тема “Усъвършенстване на комуникативните умения” за работа с общността, партньори и заинтересовани лица. On-line платформи за предоставяне на дистанционни услуги. Програмата е базирана на теоретичен и интерактивен блок. По време на обучението ще се разгледат основните понятия на комуникацията.

Целта на обучението е да повиши квалификацията на специалистите от хуманитарния сектор, като допълни и усъвършенства компетентностите на всеки едни от тях за пряката работа в общността и аз активно взаимодействие в индивидуален и групов план.

Обучителната програма цели още да запознае участниците с добрите практики в определения тематичен обхват; да помогне конкретно планиране и реализиране на инициативи.