НОВА УСЛУГА – СОНИК СТАРТ сключи договор за управление на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с Община Левски

Новата година започва, както с нов СТАРТ така и с нова услуга. 
На 06.01..2022г. към СОНИК СТАРТ се присъедини „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с Община Левски
☎ Може да се свържете с нас при въпроси или да посетите сайта ни: www.levski4.sonikstart.eu