НА ГОСТИ НА ФОНДАЦИЯ „МИЛОСЪРДИЕ“ И ДЦПЛУ В СЛИВЕН

Социалните работници на СОНИК СТАРТ ООД от всички градове в България посетиха Фондация „Милосърдие“ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Сливен.
Екипът и потребители ги посрещнаха топло и им разказаха за дейността си, за постиженията си, като всеки един се представи индивидуално.
Имаше  и специални музикални поздрави към социалните работници на СОНИК СТАРТ.
Всички пяха заедно, обмениха опит и знания.

Услугите в Дневния център в Сливен са адаптирани съобразно потребностите на общността, услуги по отношение най-добрия интерес, качеството на живот и социалното включване на възрастните хора с увреждания. Свързани са с преодоляване на социалната изолираност, гарантиране на равноправното положение, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието и укрепване на психическото равновесие, осигуряване на постоянна и качествена грижа за възрастните хора на територията на Община Сливен.