НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Екип обучители на СОНИК СТАРТ проведе поддържащо обучение на преки доставчици на социални услуги от Община Велинград.