КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ НА СОНИК СТАРТ В СЛИВЕН

В периода от 08.04 – 10.04.2024 г. социалните работници на СОНИК СТАРТ проведоха Кръгла маса на социалните работници от всички градове в Сливен.

Темата беше „Самоконтрол и постижения за социални работници“.

Екипите на социалните услуги се запознаха с различни стратегии и интервенции за развитието на самоконтрола, както и със специален въпросник за оценяване развитието на самоконтрола и усилията на потребителите.

Целта на срещата беше да повиши квалификацията на педагогическите специалисти като допълни и усъвършенства компетентностите на всеки един от тях.

Програмата осигури също така разгръщане на педагогическия потенциал у участниците и по този начин постигане на по-висока професионална удовлетвореност у всеки специалист.

На кръглата маса участниците се запознаха с добрите практики в определения тематичен обхват, с планиране и реализиране на различни инициативи.