Кръгла маса на социалните асистенти и болногледачите от СОНИК СТАРТ

Кръгла маса на тема „Методи за овладяване на психо-емоционалното поведение у потребителите“ се проведе между 20 и 22 юни в с. Брестник. На нея присъстваха част от социалните асистенти и болногледачите от различните услуги на СОНИК СТАРТ в градовете Левски, Тутракан, Пловдив, Баня и село Бегунци. В социалната работа професионалистите са изправени пред предизвикателството бързо и ефективно да взимат решения, да се справят с кризисни ситуации, да анализират поведението на своите клиенти или на хората от близкото им обкръжение. Добрата и правилната комуникация може да подпомогне установяването на работещи взаимоотношения между помагащия специалист и потребителя на социални услуги.

Специална презентация на тема „Изграждане на доверие, комуникация и приемане на различните“ изнесе Стефан Виет. Той е човекът, който отговаря за социалните мрежи на СОНИК СТАРТ. Неговата гледна точка беше от страната на човек, който е със 100 % инвалидност, човек, израснал в домове и преминал през различни институции. Той е изключително талантлив, борбен и пример е за това, че човек не трябва да се отказва от мечтите си.

Целта на кръглата маса е и обмяната на опит, знания и предизвикателства, свързани с работата на социалните асистенти и болногледачите. Това са хората, които са най-близо до всеки един от потребителите и които най-добре познават техните проблеми.

На финала на кръглата маса всички заедно изработиха 10 стъпки за изграждане на доверие между потребители и персонал, както и между самите потребители. Следващата седмица, между 28 и 30 юни ще се проведе втора среща, с останалата част от социалните асистенти и болногледачите на СОНИК СТАРТ.