КАНДИДАТСТВАЙ ЗА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА СОНИК СТАРТ

Основна цел на Стажантската програма на СОНИК СТАРТ е да се даде възможност на млади хора да придобият преки лични впечатления от дадена професия и среда, както и трудови навици, които ще помогнат да се ориентират в бъдещия си избор още в процеса на своето обучение в средно или висше училище.

Част от основната цел на Програмата е и повишаване на пригодността за заетост на младите хора, както и създаване на контакти в професионална среда, които могат да подкрепят младежите по време и след завършването на образованието им.

За да кандидатствате за Стажанската програма на СОНИК СТАРТ, попълнете този формуляр.

Повече за Стажанската програма можете да научите тук.