ИНТЕРВЮ С НИКОЛО КОЦЕВ

Свиря на цигулка от 5 годишен, участвал съм в голям брой групи, като съм основател на 2 от тях – едната е в чужбина, нарича се “Brazen Abbot”, а другата се нарича “Кикимора”, която е в българска група.

YOUTH MUSIC FEST ЛЕВСКИ 2015 е част от кампанията за толерантност на СОНИК СТАРТ Равни под слънцето”.
Какво за Вас е толерантност
?

Толерантност може да бъде много голяма дума. Тя може да се прилага в различни ситуации на някакво неравновесие с цел то да бъде елеминирано. В конкретния случай става дума за толерантност между младите хора и към тях, което според мен е чудесна инициатива, защото младите хора са бъдещето. Младите хора са искрени, прями, откровени, пълни с енергия, желание за работа. Те са бъдещето на българската музикална сцена и с едно такова прекрасно събитие – смятам, че им се създава много сериозно поле за изява, както и чудесна възможност за социални контакти и едни незабравими спомени за тях. Смятам, че по този начин възпитаваме обществото да толерира младите – такива, каквито са.

На YOUTH MUSIC FEST Вие сте ментор на младите групи. Какво според Вас е бъдещето на младите музиканти в България?

Младите музиканти винаги имат бъдеще, а какво ще бъде то, зависи само от тях. Аз съм преподавал на студенти, на съвсем малки деца в училище, водил съм Work Shop-ове в Нов Български Университет, бил съм и ментор на групи от различни държави. Смятам, че нещото, което можем да ги научим е да бъдат истински. Естествено ние се опитваме да ги научим на основни похвати и закони в този бизнес, но най-важното нещо, на което се опитваме да ги научим, е да намерят силната си страна и да работят усилено върху нея. Аз винаги съм смятал, че младите музиканти, които намерят рано посоката, на която принадлежат или която им принадлежи, имат най – голям шанс да станат много успешни. В България има страшно много талант. Както виждаме и на YOUTH MUSIC FEST – 3 поредни дни свирят по 7 групи, които имат страшно много потенциал и много ми се иска, много от тези млади хора да намерят истинската си посока – колкото може по-рано.

Малко по-късно ще се обърнете като ментор към младите музиканти, които забиват на YOUTH MUSIC FEST 2015. Какво послание бихте отправили към тях, а и на младите музиканти, които не могат да присъстват днес тук и са в търсене на своята посока?

Най-важното послание – бъдете истински, много трудолюбиви. Ние може само да наблюдаваме хора, които вече са успели и чрез техния пример да изградим една музикална ценностна система. Успешният музикант е музикант, който съчетава в себе си много качества – той не е само талантлив, но и трябва да бъде толерантен към всички – към колегите и най-вече към публиката.