ЕКИП

Home / ЕКИП
МИГЛЕНА МАРКОВА-ГОСПОДИНОВА
УПРАВИТЕЛ „СОНИК СТАРТ“ ООД
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА
КООРДИНАТОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
АНГЕЛ МАРИНОВ
КООРДИНАТОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
РЕНИ АНГЕЛОВА
КООРДИНАТОР СЪБИТИЯ
ТЕОДОРА ЯНЕВА
КООРДИНАТОР ПРОЕКТИ