ЕКИП

МИГЛЕНА МАРКОВА – ГОСПОДИНОВА
УПРАВИТЕЛ "СОНИК СТАРТ" ООД
АНГЕЛ МАРИНОВ
КООРДИНАТОР "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА
КООРДИНАТОР "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
ТЕОДОРА ЯНЕВА
КООРДИНАТОР „ПРОЕКТИ“
РЕНИ АНГЕЛОВА
КООРДИНАТОР „СЪБИТИЯ“