ЕКИП

МИГЛЕНА МАРКОВА – ГОСПОДИНОВА
УПРАВИТЕЛ "СОНИК СТАРТ" ООД
АНГЕЛ МАРИНОВ
КООРДИНАТОР "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
РЕНИ АНГЕЛОВА
КООРДИНАТОР "СЪБИТИЯ"
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КООРДИНАТОР "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
ТЕОДОРА ЯНЕВА
КООРДИНАТОР "ПРОЕКТИ"