ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТЧЕТОХА ПЕДАГОЗИ И ЛОГОПЕДИ НА КРЪГЛАТА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ СОНИК СТАРТ

В периода 4-6 Октомври в град Дупница се проведе Кръгла маса на специалистите – педагози и логопеди, работещи в СОНИК СТАРТ.
На тридневния форум специалистите имаха възможност да споделят предизвикателни казуси от практиката си, да обменят опит и идеи. Работата беше ползотворна и приятна.
Специалистите създадоха инструмент с единни критерии за оценка на педагогическата работа по случай. Продуктът е приложим за всички услуги на СОНИК СТАРТ, където се извършва педагогическа работа с деца и младежи. Участниците споделиха удовлетворението от постигнатите резултати на работната среща в град Дупница.