„Добрите стъпки създават посока“ стартира в гр. Карлово

На 31.08.2017г. в парк „Здраве“ гр. Карлово стартира Доброволчески лагер на СОНИК СТАРТ „Добрите стъпки създават посока“ – дългоочакваното събитие, което запалва искрата на доброволческия огън, вдъхновявайки стотици деца, младежи и възрастни да тръгнат по пътя на доброволчеството. Доброволческият лагер е традиционен в календара на СОНИК СТАРТ като част от Доброволческа програма и е едно от централните събития в рамките на Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“. Тазгодишното събитие привлече над 100 участници, в това число и множество възрастни, заявили своята ангажираност и подкрепа, дали своя принос и вдъхновяващ пример за това, че за желанието да участваш и променяш няма граници. Церемонията по откриването на традиционния Доброволчески лагер водиха представители на СОНИК СТАРТ, които поздравиха присъстващите и изразиха своята вяра, че „стъпките, които правим във всеки един момент имат смисъл; че те носят могъща сила и послание и създават посоката, от която всички се нуждаем – на активността и добротворчеството; на участието; на доброто!“. Събитието подкрепиха с присъствието си Петя Найденова, Директор Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“, която поздрави участниците от името на г-н Кабаиванов, кмет на община Карлово; Златка Костова, Експерт от Държавна агенция за закрила на детето; Надежда Сеизова, Директор Дирекция „Социално подпомагане“ и още много представители на институции и партньори. С традиционното запалване на лагерния огън – символ на доброволческата кауза, СТАРТЪТ на събитието се постави от Миглена Маркова – Господинова, Управител на СОНИК СТАРТ и Петя Найденова, Директор Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“. Събитието почетоха с поздравителни адреси Росица Димитрова, Зам.-министър на труда и социалната политика, и Офелия Кънева, Председател на Държавна агенция за закрила на детето. След откриването 110 доброволци се отправиха към сформираните работилнички и стартираха работата в групите:  На гости на третата планета: урок по екология;  Преобрази света за теб и за мен: изграждане на цветна флора за децата в двора на ЦНСТДМУ Карлово;  Работилница за цветни мечти: мястото за рисуване и споделяне на рисунки, подаръци, усмивки и умения с другите участници, гости и жители на града.  Изкуството да играеш: разнообразни развиващи и сплотяващи игри и забавления за участниците;  Лагерна гостилничка: осигуряване на прехраната на участниците в лагера;  Истории под звездите: тематична беседа и „Космическо ателие”;  Арт-майсторилница: арт дейности с разнообразни материали. Доброволчески лагер 2017г. цели популяризиране на доброволстването като движеща сила в работата на социалните организации; създаване на условия за ползотворни контакти между специалисти и доброволци в отделните структури, усвояване принципите на екипната работа; усъвършенстване на личните умения, развитие на партньорства и активно участие в изграждането на гражданското общество.

1
2
3
4