Да възстановим екосистемите

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата.

Световният ден на околната среда е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за действие за опазване на природата. От началото му през 1974 г., събитието се е разраснало до глобална платформа за достигане до хора от всички краища на света. Празнува се в над 100 държави.

Всяка година Световният ден на околната среда се провежда с тема, която привлича вниманието върху остър належащ проблем, свързан с околната среда.

През 2021 г.  официално стартира  Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите 2021–2030, което е съсредоточено върху възстановяване на връзката ни с природата.

Ние от ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства и ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост избрахме заедно да отбележим деня с малка инициатива на местно ниво.

Целта беше потребителите да бъдат насърчени в опазване на  природата,  която  ни зарежда с нови сили и подобрява емоционалното състояние.

С обещание, че събитието ще се превърне в традиция потребителите и служителите се включиха активно в почистване на дворното пространство, което ежедневно се използва за разходка и отдих.