ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Екип обучители на СОНИК СТАРТ проведе Въвеждащо обучение на преки доставчици на социални услуги от Община Велинград.