“БЪДИ АКТИВЕН, НЕ АГРЕСИВЕН” – ПРОВЕДЕ ЦОП БАЛЧИК

Екипът на СОНИК СТАРТ от ЦОП в град Балчик проведе с учениците от I клас на OУ „Св. Св. Кирил и Методий“ тренинг и беседа на тема „Бъди позитивен, не агресивен“, част от планираните за 2020г. информационни беседи “Предай нататък” в контекста на Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“.

В рамките на проведената беседа децата имаха възможност да споделят – какво според тях е агресията. Стигнаха до извода, че с доброта, приятелство, прошка, подкрепа и с използване на вълшебните думички „заповядай“, „ако обичаш“,‘извинявай“,“моля те“, „благодаря‘ – можем да се справим с агресията.

Като защитни фактори заедно изведохохме необходимостта от: повече смях, развлечения, забави, веселие, положителни изживявания и осъзнаване на ценности. С децата се проведоха забавни игри за разпознаване на емоциите, отговаряха на въпроси, които да способстват трениране на техните умения за разпознаване на агресивното поведение и изграждането на алтернативна, ефективна реакция. Накрая децата са стимулирани да рисуват на тема, свързана с вътрешното емоционално състояние „Моят гняв – моето спокойствие“.

Приоритет в работата на екипа на ЦОП Балчик е осигуряване на подкрепяща среда, съдействие при позитивното възпитание и стимулиране развитието на уменията на децата за общуване и взаимодействие с другите по позитивен начин.